Linux ir Windows VPS serveriai, VPS hostingas
Interneto vizija Forumas
Karjera Forumas

Debesų kompiuterija

Trumpas debesų kompiuterijos (angl. cloud computing) sąvokos apibrėžimas - tai apjungti skaičiavimo ištekliai, teikiami internetu paslaugos pavidalu.

Infrastruktūra kaip paslauga

IaaS (angl. Infrastructure as a Service) - viena iš debesų kompiuterijos formų, kuomet serverių įranga, duomenų saugyklos, interneto ryšio kanalas ir kita IT infrastruktūra yra teikiami kaip vientisa paslauga, o mokama tik už panaudotus resursus.

Dedikuoti.lt serveriai realizuoti IaaS principu, nėra pririšti prie fiksuotos aparatinės įrangos, todėl gali būti įkuriami ir konfigūruojami dinamiškai. Klientas pats savarankiškai reguliuoja savo išlaidas nustatydamas kada ir kiek išteklių jam reikia, nepatirdamas techninės įrangos įsigijimo, priežiūros ir nusidėvėjimo kaštų.

Pritaikymas

Virtualūs dedikuoti serveriai puikiai tinka internetinių projektų talpinimui, kurie iš prigimties yra dinamiški. Tokių projektų naudotojų srautas, o atitinkamai ir serverio resursų poreikis gali keistis kiekvieną mėnesį ar net kasdien.

Dedikuoti.lt suteikia galimybę lanksčiai reaguoti į šiuos pokyčius - pradžioje startuoti su vienu serveriu, laipsniškai didinti jo pajėgumus, o prireikus greitai paskirstyti projekto veikimą per kelis, keliasdešimt ar net kelis šimtus serverių. Poreikiui išnykus, nereikia rūpintis kaip efektyviai panaudoti nebereikalingus resursus.

Tuo tarpu tradicinio sprendimo - įrangos įsigijimo ir talpinimo duomenų centre - atveju būtų švaistomos lėšos iš anksto investuojant į perteklinius resursus, o plėtra pareikalautų itin kruopštaus planavimo bei didelių sąnaudų įsigyjant, derinant ir aptarnaujant techninę įrangą.